DİYABET TAKİP

Diyabetli hastanın günlük rutin kan şekeri ölçüm sonuçlarının iletildiği, ölçüm yapılıp yapılmadığının takip edildiği, yapılan ölçümlerin istenilen değerler de olmaması durumların da ve rutin muayene ve testler de sağlık profesyonelleri tarafından hizmet sunulan sistemlerdir.